Meny

Styrelse och VD

VD

Thomas Åhman

Titel: VD

CV Thomas Åhman

Styrelse

Styrelsen fastställer finansiella mål och strategi, tillsätter, entledigar och utvärderar VD, ser till att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av verksamheten och att lagar och regler följs samt säkerställer en öppen och korrekt informationsgivning.

Johan Smedman

Uppdrag i styrelsen: Styrelsens Ordförande
Titel: Chef Sparbanksaffären, Swedbank AB

CV Johan Smedman

Mats Lindgren

Uppdrag i styrelsen: Ledamot
Titel i banken: Head of Savings, Investments & Advice

CV Mats Lindgren

Mattias Persson

Uppdrag i styrelsen: Ledamot
Titel i banken: C&I Management

CV Mattias Persson

Jennifer Barck

Uppdrag i styrelsen: Styrelsen, vice ordförande
Titel i banken: Head of Group Legal Strategy & Operations

CV Jennifer Barck

Elizabet Jönsson

Uppdrag i styrelsen: Styrelseledamot
Titel: Senior Advisor, GC&T management

CV Elizabet Jönsson