Meny

Behandling av personuppgifter

Vi har lång erfarenhet av att lagra och hantera kunders data och information, som en del av bankverksamheten. Din personliga integritet och att du känner dig trygg med hur vi använder dina personuppgifter är viktigt för oss. Vi skyddar informationen och behandlar den på ett korrekt sätt. Läs mer om hur vi använder dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Job meeting at a restaurant

Dina personuppgifter är viktiga för oss

  • Dina personuppgifter hjälper oss att hjälpa dig

    Dina personuppgifter används för att du på ett tryggt och enkelt sätt kan använda våra produkter och tjänster. Med dina personuppgifter är det möjligt för oss att förstå dina behov bättre, ge snabbare service och erbjuda tjänster anpassade för dig.

  • Dina personuppgifter är trygga hos oss

    Vi behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt. Kunduppgifter skyddas av banksekretess och hanteras konfidentiellt.

  • Vi är enkla och tydliga med hur vi hanterar dina personuppgifter

    Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar och för vilka ändamål. Du kan ändra vissa av dina uppgifter, godkännanden och val i internetbanken eller i appen, på ditt kontor eller genom att ringa bankens Kundcenter.

Mer information

Swedbanks revisor hanterar vissa personuppgifter

PricewaterhouseCoopers AB (PwC) behandlar i sitt revisionsuppdrag personuppgifter från banken. PwC agerar då såsom självständigt personuppgiftsansvarig.