Det primära syftet med GDPR är att ge människor större kontroll över sina personuppgifter och förenkla reglerna för internationella företag genom att samordna EU-lagstiftningen. GDPR påverkar hela samhället, varje företag, organisation och myndighet, och ger kunderna större kontroll över den information de tillhandahåller.

Swedbank har ett starkt arv när det gäller att skydda den information vi behandlar för våra kunders räkning. Skydd av personuppgifter har alltid varit och kommer att fortsätta vara Swedbanks prioritering. Vi kommer alltid att vara öppna och transparenta mot våra kunder i vilka personuppgifter vi behandlar och för vilket ändamål. Dessa är vägledande principer för Swedbank.

För mer information om hur Swedbank hanterar personuppgifter, läs

Swedbanks principer för behandling av personuppgifter fr.o.m 21-01-01 (pdf)

Om du har ytterligare frågor om personuppgifter, kontakta oss via den bankkanal som är mest lämplig för dig.