Meny

Mattias Persson

Uppdrag i styrelsen

Ledamot

Titel

Chefekonom, C&I Management

Utbildning

 • Filosofie Doktor, Nationalekonomi, Lunds Universitet
 • Filosofie Licentiate, Nationalekonomi, Lunds Universitet
 • Magister i nationalekonomi, Lunds Universitet

Tidigare erfarenheter

 • Global Chefekonom och Global Head of Research, Swedbank
 • Global Chefekonom och global chef makroanalys, Swedbank
 • Chefekonom och Avdelningschef Ekonomisk Analys samt tillförordnad avdelningschef Skuldförvaltning, Riksgälden
 • Head of Group Funding, Group Treasury, Nordea
 • Avdelningschef, Avdelningen för Finansiell Stabilitet, Sveriges Riksbank
 • Enhetschef för Kreditmarknadsenheten, Avdelningen för Finansiell Stabilitet, Sveriges Riksbank
 • Ekonom, Avdelningen för Finansiell Stabilitet, Sveriges Riksbank
 • Doktorandtjänst, Nationalekonomiska institutionen, Lunds Universitet