Hoppa till textinnehållet

Vanliga frågor och svar

Här har vi sammanställt vanliga frågor och svar om säkerställda obligationer.

 • Ja.

  Den svenska lagen om utgivning av säkerställda obligationer uppfyller de kriterier som ingår i artikel 22.4 i UCITS direktiv. Både Standard & Poors och Moody’s har hänvisat till den svenska lagen om utgivning av säkerställda obligationer som ett starkt fundament för Swedbank Hypoteks säkerställda obligationer.

 • Swedbank Hypoteks säkerställda obligationer nedgraderas inte automatiskt efter en sänkning av kreditbetyget för Swedbank AB eller Swedbank Hypotek AB. Vid en viss nivå kommer dock Swedbank och Swedbank Hypotek tvingas vidta vissa åtgärder för att behålla kreditbetyget AAA för säkerställda obligationer, som att t.ex. förstärka likviditeten eller tillskjuta mer säkerheter för derivat exponeringar.

 • Nej, inte till den grad som detta skulle riskera likviditetsmatchning och/eller andra regelkrav på matchning som framgår i lagen om utgivning av säkerställda obligationer.

 • För detaljerad information om sammansättningen av säkerhetspoolen, läs på swedbank.com:

   

  Cover pool

 • Nej.

 • Nej.
  Den svenska lagen om utgivning av säkerställda obligationer tillåter bostadslån i säkerhetspoolen som är säkerställda med fastigheter från alla länder inom EEA. Dock tillåter Swedbank Hypotek ABs bolagsordning endast bostadslån som säkerställts med fastigheter i Sverige, Danmark, Finland och Norge.

 • Nej.

 • Beräkningsmetoden som vi använder baseras på att beräkna belåningsgraden per fastighet, vilket innebär att summan av alla lån per fastighet delas med marknadsvärdet på fastigheten. Marknadsvärderingen av fastigheter är baserad på den ursprungliga värderingen då lånet togs och justeras sedan upp och ned med hjälp av olika index från Statistiska centralbyrån. Enligt den överenskommelse vi gjort tillsammans med övriga emittenter av säkerställda obligationer i Sverige genom associationen för svenska emittenter av säkerställda obligationer (ASCB) har vi beslutat hur vi ska beräkna och publicera belåningsgraden för bostadslån. Syftet med detta är vara mer transparent och att obligationsinvesterare lättare ska kunna jämföra belåningsgrader för olika emittenter.

  Läs mer om beräkningen av belåningsgrader:

   

  www.ascb.se (engelska)

 • Då Swedbank Hypotek är ett separat bolag har investerare i obligationer utgivna av Swedbank Hypotek bara en kreditrisk på Swedbank Hypotek AB. Ännu viktigare investerare i obligationer utgivna av Swedbank Hypotek AB har en kreditrisk mot den pool av säkerheter som består av bostadslån, lån till kommuner, lån till skog och lantbruk och ibland även stadsobligationer och likvida medel.

 • Nej. En ökning av värdet av fastigheter medför inte i sig att en emittent av säkerställda obligationer kan ge ut mer säkerställda obligationer. Säkerställda obligationer matchas utifrån det nominella värdet på lånets storlek i säkerhetspoolen, så större emissionsutrymme skapas endast då kunder lånar mer pengar.