Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Välkommen till Swedbank Hypotek

Swedbank Hypotek är ett av Sveriges största låneinstitut. Vi erbjuder konkurrenskraftiga lån med många olika bindningstider och amorteringsalternativ. Vi har dessutom flera trygga tilläggstjänster. Hos oss får du en finansiering av din nya bostad som är både trygg och klok.

Swedbank garanterar Swedbank Hypotek

Swedbank AB (publ) har utfärdat en generell, ovillkorlig och oåterkallelig garanti för Swedbank Hypotek i syfte att behålla Swedbank Hypoteks nuvarande kreditbetyg hos ratinginstitutet Moody’s. Garantin omfattar samtliga icke efterställda skuldinstrument som Swedbank Hypotek har gett ut och även sådana skuldinstrument som bolaget ger ut i framtiden, till dess annat meddelas.

Enligt ett pressmeddelande från ratinginstitutet Moody’s i augusti 2009 framgår att Moody’s infört en ny metod att sätta kreditbetyg på emittenter som enligt Moody’s kategorisering främst har till uppgift att ge ut säkerställda obligationer på uppdrag av en moderbank. Metoden innebär bland annat att Moody’s ställer högre krav än tidigare på ekonomiskt stöd från moderbanken för att ge lika högt kreditbetyg till emittenten som till moderbanken. Moody’s placerade i samband med pressmeddelandet Swedbank Hypotek AB (publ) på bevakning för eventuell nedgradering.

För ytterligare information:
Gregori Karamouzis, chef Investor Relations, Swedbank, tfn: 072-7406338

Läs hela garantin här:

Garantin (pdf)

Stäng Skriv ut