De datum som finns noterade är när det skett en ändring av räntan på någon bindningstid, däremellan har räntan varit oförändrad.

Diagram över ränteutvecklingen

Senaste 10 åren i färg