Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Om Swedbank Hypotek AB

 

Utlåning
Swedbank Hypotek är ett svenskt bostadsinstitut med en ledande position på den svenska marknaden. Verksamheten går ut på långfristig finansiering av boendekrediter och bolaget har idag över en miljon lånekunder. Swedbank Hypotek är ett helägt dotterbolag till Swedbank. Försäljningen av boendekrediter sker i huvudsak genom Swedbanks och Sparbankernas kontorsnät. Det är det största bankägda kontorsnätet i Sverige, med mer än 400 kontor. Någon utlåning utanför Sverige förekommer inte.

Vanligtvis belånar Swedbank Hypotek en fastighet till 85 procent av bedömt marknadsvärde. Utlåning sker mot pantsäkerhet i fast egendom och enskilda bostadsrätter. Swedbank Hypotek lämnar även lån direkt till kommuner eller andra kredittagare med kommunal borgen som säkerhet samt till jord- och skogsbruk under bifirman Jordbrukskredit.


Upplåning
Swedbank Hypotek finansierar sin utlåning genom att låna upp pengar på de svenska och internationella kapitalmarknaderna.
Den 21 april 2008 konverterade Swedbank Hypotek sin långfristiga upplåning till säkerställda obligationer som därefter är bolagets huvudsakliga upplåningsform.

Upplåningsprocessen förenklas genom att Swedbank Hypotek har ett antal standardiserade låneprogram som är juridiskt anpassade till olika typer av marknader och investerare.

Stäng Skriv ut